Ultima data actualizata:
16 iulie 2019

Proiecte

Proiecte si afaceri

Facilitati oferite investitorilor:

Exploatare masă lemnoasă

Dezvoltarea zootehniei

Facilităţi pentru dezvoltarea agroturismului şi activităţi economice

Proiecte de investitii:

Modernizare drumuri comunale

Modernizare Dispensar Comunal

Achiziţionare utilaje dezăpezire

Executie retea de alimentare cu apa

Executie retea de canalizare si statie de epuarare

Sus