Ultima data actualizata:
16 iulie 2019

Comuna

Comuna Lunca Cernii de Jos

Specifc geografic

Comuna Lunca Cernii de Jos este alcătuită din şapte sate şi anume :Lunca Cernii de Jos satul de reşedinţă, Lunca Cernii de Sus, Meria, Fântâna, Gura Bordului, Negoi şi Valea Babii. Perimetrul în care sunt amplasate aceste sate este situat în partea de sud-vest a judeţului Hunedoara, la o distanţă de 70 Km.de municipiul Deva reşedinţa de judeţ, şi la 46 Km de municipiul Hunedoara, oraşul cel mai apropiat.

Comuna Lunca Cernii de Jos se întinde pe ramificaţiile munţilor Poiana Ruscăi, de-a lungul râului Cerna.

Relieful comunei este muntos, puternic frământat, reprezentat prin culmi domoale şi abrupte la o altitudine de aproximativ 850 m.

Comuna Lunca Cernii de Jos, se învecinează în partea de est cu comuna Topliţa şi comuna Răchitova, în partea de sud cu comuna Densuş şi judeţul Caraş-Severin, în partea de vest cu judeţul Caraş-Severin şi judeţul Timiş, iar în partea de nord cu comuna Bunila.

Faţă de Lunca Cernii de Jos reşedinţa de comună, satele sunt situate la distanţe cuprinse între 3 Km. Lunca Cernii de Sus şi 9 Km. Fântâna.

Istoricul comunei

Numele de comuna Lunca Cernii devine însăşi de la locul de luncă, de aici şi de la râul Cerna, care străbate satele Lunca Cernii de Sus şi Lunca Cernii de Jos.

Lunca Cernii de Jos şi Lunca Cernii de Sus sunt înşirate pe 11 Km. de-a lungul râului Cerna, pe coastele şi pe pâraiele de Jos, locuinţe de ţărani ce se ocupă cu creşterea animalelor şi munca forestieră la pădure.

Satul Meria este situat pe o coamă de munte la peste 1000 m altitudine, despărţită de alte sate prin vârfuri înalte, văi adânci şi codrii deşi.

Negoiul este aşezat pe Valea Negoiului şi Valea Sterminosului, care duce spre comuna Băuţar din judeţul Caraş-Severin. Până în anul 1950 acest sat a aparţinut comunei Răchitova.

Satele Fântâna, Gura Bordului şi Valea Babii au devenit sate independente în anul 1960.

Teritoriul comunei Lunca Cernii de Jos

Suprafaţa administrativ- teritorială a comunei Lunca Cernii de Jos este de 15.205 ha din care :

suprafaţa agricolă = 5.716 ha

suprafaţa fondului forestier = 9.287 ha

alte suprafeţe = 202 ha

Numărul total al gospodăriilor pe întreaga comună este de 342.

Numărul mediu al persoanelor pe gospodărie este de cca.3

Populaţia comunei

Populaţia comunei Lunca Cernii de Jos conform recensământului din anul 2002 a fost de 1167 locuitori repartizată pe sate astfel :

  • Lunca Cernii de Jos = 209

  • Lunca Cernii de Sus = 261

  • Meria = 269

  • Fântâna = 39

  • Gura Bodului = 98

  • Negoi = 255

  • Valea Babii = 36

Sus